• גביית תשלום חודשי מכל דיירי הבניין (אפליקציה, צ'קים או מזומן)

  • תחזוקה שוטפת של הבניין כולל ניקיון וגינון

  • ניהול ותפעול המעלית, כולל הפעלת קו בזק במעלית

  • ביטוח הבניין כנגד תאונות אישיות

  • ניהול ותשלום עבור צריכת החשמל בבניין

  • ביצוע הדברה ברחבי הבניין פעם בשנה